EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 38 - Heti útravaló

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Heti útravaló

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! (Zsolt 103,2)

Szentháromság ünnepe után a 14. héten az Útmutató reggeli és heti igéinek két kulcsszava a dicsőítés és a hálaadás. Ahogy Dávid önmagát szólítja fel Isten dicséretére, a mi imádságaink első szava is az Úristen magasztalása, imádása, dicsőítése legyen – „csak” azért, mert ő Isten! Második szavunk pedig a hálaadás – mindenért: „Nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Seregeknek Ura! Boldog az az ember, aki benned bízik!” (Zsolt 84,12a.13; LK) A hit Isten kegyelmi ajándéka, de nem minden hit tart meg, „csak” a Jézus Krisztusba vetett hit üdvözít! A Jézus szavának engedelmeskedő hit alapján tisztult meg a tíz leprás is, de csak egy idegen nyert teljes, testi-lelki megtisztulást, aki „visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki.” (Lk 17,15–16) Mi se feledjük, hogy mennyi jót tett velünk az Úr! A meggyógyult samáriaihoz hasonlóan – az Úr Krisztus érdeméért – mi is Isten örökbe fogadott gyermekei vagyunk. „Akiket pedig Isten Lelke vezérel (magához űz!), azok Isten fiai”és leányai (Róm 8,14), hogy Krisztussal együtt megdicsőüljenek. „Ilyent senki sem hihet Szentlélek nélkül. Hanem bírnod kell a Szentlélek bizonyságtételét, hogy az örök élet Isten kegyelméből valósággal is a tied lesz.” (Luther) Pál írja Timóteusnak a képmutatás nélküli hitért: „Hálát adok az Istennek…, (…) amikor (…) szüntelenül megemlékezem rólad könyörgéseimben…” (2Tim 1,3) S mi kiért, miért szoktunk hálát adni Úrnak?! A meggyógyított vak az Emberfiában felismerte az Isten Fiát. „Ki az, Uram…?” „Látod őt…” „Hiszek, Uram” – és térdre hullva hódolt előtte, akár a megtisztult samáriai (Jn 9,36–38). Pál rólad is elmondhatná-e, amit egy „hasznos” rabszolga érdekében írt Filemonról: „Hálát adok mindenkor az én Istenemnek (…), mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned…” (Filem 4–5)?! Vegyük észre: Dávid hálaimájának e kulcsszavait mi is naponta elmondjuk: mi Atyánk! „Áldott vagy te, Uram (…) mindörökké! Tied, Uram, (…), minden, ami a mennyben és a földön van. (…) …Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük a te fenséges nevedet.” (1Krón 29,10–13) Máté evangélista és apostol ünnepén arra emlékezzünk, hogy a vámszedő Léviből lett „Isten ajándéka”, Máté, mert Jézus a bűnösöket hívja megtérésre: „Kövess engem!” (Lk 5,27) „A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg…” (Lásd még Mk 6,6–13!) Júdás távozása után azonnal elkezdődött az Atya és a Fiú kölcsönös megdicsőítése, amelynek alapja az Isten szeretete: „Most dicsőült meg az Emberfia, és az Isten dicsőült meg őbenne…” (Jn 13,31) Pál apostol minket is állhatatosságra akar buzdítani imádságával: „…hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr…” (2Thessz 2,13) Mindezekért mi is: „dicsérjük Istent / Szívvel, szájjal, lélekkel” (EÉ 40,1) és egész hívő életünkkel!

Garai András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Mit vagy kész adni ma?
A példázat folytatása
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
„Négy az egyben”
Becsületszék
Volt kapacitás Farádon
Templommá „előléptetett” jobaházi imaház
Mohácsi hálaadás
Két nyelven tanulnak
Olimpiai bajnok építette a sportpályát Bonyhádon
Forberger Lászlóról…
Negyvenéves a siklósiak lelki otthona
Új gyülekezeti ház szentelése Debrecenben
Gyülekezeti elnökségek és tisztségviselők konferenciája Révfülöpön
Keresztutak
A „puzzle” összeáll
Európának szüksége van az evangéliumi hangra!
„Nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz…”
Genfi múltidézés
Médiafókusz – szentföldi kérdésekre
Megválasztották a Szlovákiai Evangélikus Egyház új elnökségét
Evangélikus „nemzetköziség” London szívében
Evangélikusok
Elindultak, de nem érkeznek meg soha többé…
Egységes értékrend jegyében
e-világ
A teremtési ünnepkör születése
Ha nem füstölögnénk…
Víz- vagy sörkeresztség?
Ne feledjük őket!
Keresztény szemmel
Iskolaváltás
Eszme, hatalom, érzelem
A hét témája
Bírálat – jobbról
Politika és erkölcs
evél&levél
Gazdagodtak ismereteink nemzeti ereklyénkről
Közlemények, nyilatkozatok
Evangélikus Hírlevél
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Otthon – a béke szigete
Fót reneszánsza
Tisztelgés egy evangélikus példakép előtt
Finn musical Luther életéről
Csillagászati motívumok evangélikus énekekben
Rákóczi-túrós
A vasárnap igéje
Hitet ébresztő testi szenvedés
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Érzelmek fogságában
Szószóró
Aki hisz, nem szégyenül meg
Cantate
A Gyülekezeti liturgikus könyv
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 38 Heti útravaló

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster