EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 11 - Az elsőtől az utolsóig...

Keresztény szemmel

Hozzászólás a cikkhez

Az elsőtől az utolsóig...

"Szaladgálós", zsúfolt nap állt mögöttem, ezért nagyon boldog voltam, hogy elértem a délutáni vonatot. Kényelmesen elhelyezkedtem az ülésen. Elővettem egy könyvet a hétfői szemináriumra, és olvasni kezdtem. Néhány perc múlva megállt mellettem egy középkorú nő. Körülnézett, majd megkérdezte, hogy van-e szabad hely. Igennel feleltem, így leült. Elővett egy vastag újságot - valami magazinfélét -, és ő is olvasni kezdett. Mindezt egy szempillantással nyugtáztam, hiszen gyakori jelenség az újságjába temetkező utazó.

Egy idő után azonban különös dologra figyeltem fel. Útitársam nem úgy olvasta a lapot, ahogyan az emberek általában szokták. Nem nézte meg a tartalomjegyzéket, és nem lapozta végig a magazint, hogy egy-egy érdekesebb cikket részesítsen előnyben, hanem elkezdte az első oldalon, és - miközben ujjával kísérte a sorokat - minden egyes szót elolvasott. Mint aki igyekszik jól emlékezetbe vésni őket. Csupán néhányszor pillantott fel, hogy ellenőrizze az állomás nevét, amely mellett elhaladtunk, majd buzgón olvasott tovább. Kíváncsi lettem. Ki lehet ez a nő, és mit olvas ilyen lelkesen?

Figyelni kezdtem a lapot, amelyet a kezében tartott, és hamar rájöttem a nevekről, főcímekről, hogy útitársam a Hit Gyülekezetéhez tartozik. Megörültem a lehetőségnek, hogy vitába bocsátkozhatom hitünkről, így félretettem könyvemet, és vártam, hogy majd megszólít és téríteni kezd. Ő azonban lelkesen olvasott tovább. Gondolataim közben elkalandoztak, és azon tűnődtem, vajon mi olvasunk-e bármit is ilyen buzgón? Úgy vesszük-e kezünkbe a Szentírást, hogy az ige minden szavára emlékezünk? Szánunk-e elég időt a lelki útravaló vagy áhítatoskönyv aznapi üzenetére? Egyházi lapjaink, magazinunk, gyülekezeti újságunk írásai eljutnak-e a címzettekhez, azaz hozzánk, evangélikusokhoz?

A vonat szinte észrevétlenül érkezett el kis falumhoz, így csomagomért nyúltam. Titokzatos útitársam is készülődött, és - legnagyobb megdöbbenésemre - szintén Csengődön szállt le, bár biztos, hogy nem volt falubeli. Bánom, hogy nem szólítottam meg.

Hulej Enikő


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Kiaknázatlan lehetőségek az istentiszteleteken
Élő víz
A zsákutcából nincs tovább!
Egy vers margójára
Mi a böjt lényege?
"Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében
Műemlékorgona-felmérés egyházunkban
Diákok és tanárok az iskolapadban
Hittanári tapasztalatcsere
Hittanári tapasztalatcsere
Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért
Centrumalapozás
Keresztutak
Nívódíjas protestáns templom
Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben
Gregorius praesul... anno circulo
Gergely elöljáró
Evangélikusok
" A mi győzelmünk több mint emberi..."
IMA
Egy önképző "társaslény" vallomásai
Egyedül a Szentírás!
e-világ
Amit jó tudni a háztartási hulladékról
Keresztény szemmel
2004. március 15.
Az elsőtől az utolsóig...
Váláskárosultak - valláskárosultak?
Egészségvédő vallásosság
A hét témája
Magyar mozikban A passió
"Íme, az ember"
Bajok vannak?
evél&levél
Hogy ne széledjen szét a nyáj...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Templomi bábjátékosok országos találkozója
Irodalmi est
Csak légy egy kissé áldott csendben
A vasárnap igéje
Félelem és reménység között
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 11 Az elsőtől az utolsóig...

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster