EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 11 - A zsákutcából nincs tovább!

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

A zsákutcából nincs tovább!

Emlékszem, egyszer egy járművel befutottunk egy olyan utcába, amelyben hirtelen meg kellett állnunk, mert elfogyott előttünk az út. Nem vettük figyelembe a zsákutcát jelző táblát az út elején. Vissza kellett fordulnunk, a szűk hely miatt azonban csak tolatni tudtunk. Ám ez igen veszélyes feladat, ezért a járművezetőktől általában nagy figyelmet igényel.

Ilyen az emberi élet is. Sokszor nem akarjuk észrevenni, hogy bizonyos utak zsákutcába visznek. Pedig Isten törvénye, a tízparancsolat így figyelmeztet minket: ne tedd ezt vagy azt! Az önmagában bízó ember persze erre azt válaszolja: de igen! Vagyok olyan erős, hogy kijussak a kátyúból, a bajból, a zsákutcából. Ha mindenki más benne reked, én nem! - visszhangzik különböző variációkban a péteri mondat ma is. Majd a probléma felismerése után megjelennek a különféle "megoldási kísérletek": nem visszamenni, nem visszalépni, nem feladni az eddigi utat. Péter mai utódai úgy vélik: ha már zsákutcába jutottunk, bontsuk le, távolítsuk el azt, ami utunkba került! Ha az Isten szabta kerítések, törvények - melyek az ember védelmét szolgálják - útban vannak, távolítsuk el őket. Ha valaki vagy valami érvényesülésünk útjába kerül, szabaduljunk meg tőle, mint Káin Ábeltől, mint Dávid Úriástól. Közben azonban észre kell vennünk, hogy mindez keserű gyümölcsöt terem, mert a testvérgyilkos földönfutóvá lesz, és Dávid - ellene lázadó fia elvesztésével - átéli a szülői fájdalom zsákutcáját.

Ebből a helyzetből csak úgy juthatunk ki, ha nem megyünk tovább, áttörve a "korlátokat", hanem összetört életünkkel, sérülést szenvedett "járművünkkel" oda és ahhoz térünk vissza, ahol és akinél megoldást kaphatunk, aki meggyógyítja sérüléseinket megbocsátó szeretetével. Csak ne akarjunk elrejtőzni, mint az első emberpár vagy mint a balesetet okozó autós a sérült járművel. Álljunk Urunk színe elé, és valljuk meg, hogy zsákutcába jutottunk, mert nem vettük komolyan igéje jelzéseit. Ahogyan a zsoltáros is fogalmaz: "Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz" (Zsolt 51,6).

Megújulásunk alfája a bűnbánat, ómegája a kapott bocsánat - Jézus Krisztus által, aki a kezdet és a vég!

Szimon János


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Kiaknázatlan lehetőségek az istentiszteleteken
Élő víz
A zsákutcából nincs tovább!
Egy vers margójára
Mi a böjt lényege?
"Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében
Műemlékorgona-felmérés egyházunkban
Diákok és tanárok az iskolapadban
Hittanári tapasztalatcsere
Hittanári tapasztalatcsere
Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért
Centrumalapozás
Keresztutak
Nívódíjas protestáns templom
Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben
Gregorius praesul... anno circulo
Gergely elöljáró
Evangélikusok
" A mi győzelmünk több mint emberi..."
IMA
Egy önképző "társaslény" vallomásai
Egyedül a Szentírás!
e-világ
Amit jó tudni a háztartási hulladékról
Keresztény szemmel
2004. március 15.
Az elsőtől az utolsóig...
Váláskárosultak - valláskárosultak?
Egészségvédő vallásosság
A hét témája
Magyar mozikban A passió
"Íme, az ember"
Bajok vannak?
evél&levél
Hogy ne széledjen szét a nyáj...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Templomi bábjátékosok országos találkozója
Irodalmi est
Csak légy egy kissé áldott csendben
A vasárnap igéje
Félelem és reménység között
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 11 A zsákutcából nincs tovább!

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster