EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 11 - Heti útravaló

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Heti útravaló

Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. (Lk 9,62)

Böjt harmadik hetében az Útmutató reggeli igéi Jézus követésének feltételeiről, a tanítványság jellemző vonásairól adnak tájékoztatást. Vegyünk most részt ezen a képzeletbeli "távoktatáson", hogy megalapozott ismeretek birtokában helyesen tudjunk válaszolni Jézus hívására: "Kövess engem!" (Lk 9,59) A felvételi vizsga első "rostáját" a heti vezérige követelménye jelenti. Az egyedüli jó megoldást a "szemek vasárnapjának" névadó zsoltárverse tartalmazza: "Szemem állandóan az Úrra néz." (Zsolt 25,15) Csak így tudjuk teljesíteni Pál hétköznapi "házi" feladatát: "Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei." (Ef 5,1) Ez a szeretetben, tisztaságban és világosságban zajló mindennapi életfolytatásban jut kifejezésre. Az önmegtagadás és kereszthordozás vizsgáján három akadályt kell legyőznie a leendő tanítványnak: Jézusnál nem szerethetjük jobban még a hozzánk legközelebb állókat, sőt saját magunkat sem. A vagyonunk sem lehet fontosabb annál, mint hogy saját keresztünket hordozva őutána menjünk (Lk 14,25-35).

Az "aki nincs ellenünk, az mellettünk van" jézusi alapelv szerint mindenki tanítvány, aki Jézus nevében végzi szolgálatait, és senkit sem botránkoztat meg, senkit sem csábít bűnre. Inkább a saját teste ellen fordul, hogy ne kerüljön a gyehennára (a pokolra) az egész élete (Mk 9,38-47).

"Van szemetek, és mégsem láttok?" (Mk 8,18) - kérdezi Jézus, hogy rádöbbentsen arra: a tanítvány nem lehet vak az ő csodáinak a meglátására és isteni hatalmának a felismerésére. A tizenkét tanítvány kiküldése előtti útbaigazításkor Jézus megismétli az önmegtagadás és kereszthordozás hétfői "tananyagát", melyet azzal egészít ki, hogy "aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét énértem, az megtalálja azt" (Mt 10,39). Ez bizony az emberi logikának ellentmondó kijelentés, ezért - mint a tanítványság legfontosabb előfeltételét - Jézus megismétli: "Aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtartja azt." (Lk 17,33) Hogyan lehetséges ez? Csak úgy, hogy "többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem" (Gal 2,20)! Azon a napon, amelyen az Emberfia megjelenik, bizony az öröklét lesz a tét! S akkor válik nyilvánvalóvá az is, hogy Krisztus bensőséges ismeretére, a vele való személyes kapcsolatra eljutott-e a tanítvány, hiszen ez Jézus követésének a végcélja. A tanítványképző "távoktatás" végén "felelnünk" kell: "Jézus hív: >>Jertek énutánam!<< / Hűségesen kövessetek! (...) Kövessük őt, a drága Mestert / Szent nyomdokában járhatunk." (EÉ 438,1.5)

G. A.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Kiaknázatlan lehetőségek az istentiszteleteken
Élő víz
A zsákutcából nincs tovább!
Egy vers margójára
Mi a böjt lényege?
"Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében
Műemlékorgona-felmérés egyházunkban
Diákok és tanárok az iskolapadban
Hittanári tapasztalatcsere
Hittanári tapasztalatcsere
Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért
Centrumalapozás
Keresztutak
Nívódíjas protestáns templom
Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben
Gregorius praesul... anno circulo
Gergely elöljáró
Evangélikusok
" A mi győzelmünk több mint emberi..."
IMA
Egy önképző "társaslény" vallomásai
Egyedül a Szentírás!
e-világ
Amit jó tudni a háztartási hulladékról
Keresztény szemmel
2004. március 15.
Az elsőtől az utolsóig...
Váláskárosultak - valláskárosultak?
Egészségvédő vallásosság
A hét témája
Magyar mozikban A passió
"Íme, az ember"
Bajok vannak?
evél&levél
Hogy ne széledjen szét a nyáj...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Templomi bábjátékosok országos találkozója
Irodalmi est
Csak légy egy kissé áldott csendben
A vasárnap igéje
Félelem és reménység között
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 11 Heti útravaló

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster