EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 11 - Váláskárosultak - valláskárosultak?

Keresztény szemmel

Hozzászólás a cikkhez

Váláskárosultak - valláskárosultak?

Sajnos közhely, hogy modern társadalmainkban a megkötött házasságok nem minden esetben tartanak "holtomig-holtáig". Ezen persze lehet szörnyülködni, sajnálkozni, bosszankodni, de egyik sem segít. Az élettársi kapcsolatok számának ugrásszerű növekedése is rosszat sejtet: egyre kevesebben bíznak az egymásnak (és Istennek?) adott szóban. Szomorú, hogy a házasságok nagy százaléka nem éri meg az ötödik évfordulót. De még szomorúbb, ha olyanok válnak, akiknek már gyermekeik vannak. Hosszú időn át házassági tanácsadóként dolgoztam egyházmegyénkben. Elmondhatom, hogy erőmön felül küzdöttem azoknak a kapcsolatoknak a megmentéséért, amelyekben a válás legfőbb károsultjai a gyerekek lettek volna.

Valljuk be: kevés olyan súlyos dilemma előtt állnak annyira tanácstalanul egyházaink, mint a keresztények válásának kérdése előtt. Elítéljük a Jézus korabeli zsidóság azon szokását, hogy a férj - és csakis ő! - bármilyen kifogásolnivalót talált feleségében, egy "válólevél" kiállításával azonnal megszabadulhatott tőle? De hát a mai gyakorlat ezen már messze túltesz! Jézus azonban ebben a helyzetben is félreérthetetlen következetességgel állt az elbocsátott pártjára, s még Mózes férfiaknak tett "engedményét" is elvetette - éppen az opportunizmusa miatt (Mk 10,5). De mit tegyen ma az egyház, amikor látja, hogy sem hívei egyháztagsága, sem az egyház által nyújtott szertartás nem tudja szavatolni a házasság sikerességét? S hogyan védelmezze a károsult gyermekeket?

Nemrég egészen más oldalról érkezett segélykiáltás, amelyre mind a társadalomnak, mind az egyházaknak föl kellene szisszennie. Az Angol Iskolaigazgatók Egyesülete drámai kiáltvánnyal fordult a közvéleményhez és főleg a váló vagy válni készülő szülőkhöz. Szerzői kétségbeesetten vallják be, hogy az iskoláikba kerülő, tönkrement házasságból jövő gyerekekkel szinte képtelenek bármit is kezdeni. A legtöbb ilyen gyermek nagyon világosan látja és fedezi föl egyik vagy másik, esetleg mindkét szülőjénél az önzésen alapuló, vélt döntési kényszert. S ha a gyerek felméri a helyzetet, olyan hihetetlen mennyiségű agresszió halmozódik föl benne egoistának talált szülője ellen, hogy azt valahol kénytelen levezetni - természetesen többnyire az iskolában. A fiúknál megfigyelhető még ezenkívül az "apahiány" vagy a "távol lévő apa" miatti konfliktuspotenciál is, amelynek kanalizálására a pedagógusok alig mernek vállalkozni. Az egyesület elnöke, Mr. Able pszichológiai-lelkigondozói állások felállítását követeli az iskolákban, hiszen ez levenné az egyre súlyosabbá váló terhet a tanárok, tanítók válláról. De az elnök a fennálló jogrendet is "kiosztja": jó lenne, ha az többet foglalkozna a szülői kötelességek erőteljesebb megkövetelésével, s hagyná az "önmegvalósítás" jogának a már unalomig eltúlzott, örökös érvényesíteni akarását.

Ami bennünket azonban még jobban kell, hogy érdekeljen: az egyházak sem maradnak ártatlanok az ügyben. A kiáltvány a szemükre veti, hogy mennyire nem képesek nyitni a fiatalok felé. De még ennél is izgalmasabb ez a fogalmazás: az iskolákban bizony igen nehéz vallásos nevelést nyújtani akkor, ha az egyházi tisztségviselők gyűlöletet szítanak; ha egyházi emberek újra meg újra a rájuk bízott kiskorúak nemi zaklatásában tűnnek ki; ha nyilvánosságra kerül az egyházi intézmények alkalmazottainak hűtlen pénzkezelése... S hogy magyarázzák meg tanulóiknak, hogy saját, anglikán egyházuk az Egyesült Államokban a szakadás szélére került, mert egyik vezetőjévé olyan papot választottak, aki nyíltan vállalja homoszexualitását?!

Egy alkalommal a konfirmandusaimat elvittem egy hosszú hétvégére a hegyekbe. A táborbontás előtti nagytakarításnál az egyik fiú ágya alatt 30 üres coca-colás üveget találtunk. Három napon át viszont nem tudtuk semmiféle programba bevonni őt. Hazaérkezve hallottuk, hogy édesanyja alig két hete szökött meg legújabb barátjával, otthagyva a férjét és három kiskorú gyermekét...

Ha már csupán csak tudomásul vesszük a válások nagy számát, legalább azon kellene gondolkoznunk, hogyan segíthetnénk minél gyorsabban az elhagyott, sérült gyerekeknek. Mielőtt ezek a váláskárosultak "valláskárosultakká" is lesznek...

Gémes István


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Kiaknázatlan lehetőségek az istentiszteleteken
Élő víz
A zsákutcából nincs tovább!
Egy vers margójára
Mi a böjt lényege?
"Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében
Műemlékorgona-felmérés egyházunkban
Diákok és tanárok az iskolapadban
Hittanári tapasztalatcsere
Hittanári tapasztalatcsere
Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért
Centrumalapozás
Keresztutak
Nívódíjas protestáns templom
Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben
Gregorius praesul... anno circulo
Gergely elöljáró
Evangélikusok
" A mi győzelmünk több mint emberi..."
IMA
Egy önképző "társaslény" vallomásai
Egyedül a Szentírás!
e-világ
Amit jó tudni a háztartási hulladékról
Keresztény szemmel
2004. március 15.
Az elsőtől az utolsóig...
Váláskárosultak - valláskárosultak?
Egészségvédő vallásosság
A hét témája
Magyar mozikban A passió
"Íme, az ember"
Bajok vannak?
evél&levél
Hogy ne széledjen szét a nyáj...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Templomi bábjátékosok országos találkozója
Irodalmi est
Csak légy egy kissé áldott csendben
A vasárnap igéje
Félelem és reménység között
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 11 Váláskárosultak - valláskárosultak?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster