EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 11 - Bajok vannak?

A hét témája

Hozzászólás a cikkhez

Bajok vannak?

Állítólag bajok vannak Mel Gibson filmjével. A bemutató óta szinte csak a botrányokról értesülünk. Egy néző a keresztre feszítés jeleneteinek láttán rosszul lett, majd meghalt. A New York-i mozik előtt tüntetők tiltakoztak a vetítések ellen. A magyarországi sajtó egy részében pedig már csak így beszélnek róla: "Mel Gibson hírhedt alkotása".

Előrebocsátjuk, még nem láttuk a filmet. Miként azok a hazai hírközlők sem látták, akik már napokkal ezelőtt tudták, hogy az alkotás "hírhedt". Annyit hallottunk róla, hogy készítői ragaszkodtak az Újszövetség betűjéhez, és ennek alapján kíméletlen részletességgel ábrázolták Krisztus utolsó óráit, szenvedését, majd kereszthalálát. Hallottuk azt is, hogy zsidó vallási közösségek vezetői nehezményezték a film egyes részeit, amelyek szerintük rossz színben tüntetik fel a zsidókat, és alkalmasak az antiszemita érzelmek felkeltésére.

Nos, lehet, hogy bajok vannak a filmmel (erről talán alkalmunk lesz meggyőződni); viszont ki kell mondanunk, hogy a filmkészítéssel összefüggő bajok általában nem Mel Gibson művével kezdődtek. A filmgyártás megszámlálhatatlan terméke váltott és vált ki valamilyen ellenérzést, indulatot, utálatot a jóérzésű, a vallásos emberekből, akik szinte megszokták, hogy például tévénézés közben gyakran kell használniuk a csatornaváltót. Az otthonaikba befurakodott filmek, tévéműsorok jelentős részéből naponta ömlik a szellemi melléktermék, amely tiszteletre méltó értékeket járat le, és kártékony példák követésére buzdít. Időről időre szomorúan tapasztaljuk, hogy a filmipar egyes mágusai semmibe veszik azokat az élő hagyományokat, erkölcsi törvényeket és parancsokat, amelyek évszázadok, évezredek óta nyújtanak fogódzót ahhoz, hogy az ember ne merüljön el a gonoszság mocsarában. Különös módon a sajtónak az a vonulata, amely most, Gibson Krisztus-passiója miatt botrányt kiált, elnéző jóindulattal kezelte például annak idején Martin Scorsese Krisztus utolsó megkísértése című filmjét, illetve a hasonló szellemben fogant alkotásokat.

Éppen a Scorsese-film kapcsán emlékeztetünk arra, hogy azt évekkel ezelőtt a Magyar Televízió is műsorára tűzte, igaz, az éjszakai órákban. Az egyik újpesti gimnázium esztétikatanára akkor kötelezővé tette diákjainak - elégtelen osztályzattal fenyegetve a mulasztókat - a film megtekintését. Ez esetben tehát az érintettek már a csatornaváltó szabad használatában is korlátozva voltak, és bizony - rendszerváltozás ide vagy oda - kevesen merték felemelni hangjukat a pedagógusi önkény eme megnyilvánulása ellen.

Ami tehát általában a filmet illeti, azzal mindig is voltak bajok, minthogy nem csupán az alkotó gondolat megjelenítésének látványos eszköze, hanem egyben a tömegízlés, a közvélekedés formálásának leghatásosabb eszköze is. A bajok rendszerint abból adódnak, hogy a film használható jóra és rosszra, miként a kasza, amelyet eredetileg az életet adó búza aratásához találtak ki őseink, de kiegyenesítve halálos fegyverként is bevetettek, ha rákényszerültek. Továbbá egyetlen művészeti ágban sem alkalmaztak annyi trükköt, mint a filmekben. Hol vannak már a régi szép idők, amikor még csúcstrükknek számított a gyorsítás, a lassítás, a kulisszák mozgatása vagy éppen a lencsetakarás, amelynek segítségével különféle jeleneteket mutattak be egyidejűleg! (Így készült például a Tízparancsolat című filmnek az a jelenete, amelyben a zsidók átkelnek a kettéváló Vörös-tengeren.)

Mi tagadás, nemcsak a filmek, hanem a történelmi események is okozhatnak gondot. Főként akkor, ha később mindenki másként szeretné látni és láttatni őket. Lehet, hogy vannak, akik szívesebben tekintenének a bibliai múltra, ha Krisztus nem vállalta volna értünk a szenvedést és a kínhalált. Ő azonban vállalta ezt, megmásíthatatlanul.

Mégis, nem megkerülve a kérdést, vajon mi adhat megnyugvást azok számára, akik ma aggodalommal tekintenek a Gibson-filmre?

Véleményünk szerint megnyugvást adhat az a reménység, hogy a nézők többsége talán mégsem elbutított, könnyen manipulálható emberek gyülekezete. Talán többségükben olyan emberek, akiket nem kell félteni egyetlen, filmben átélhető élménytől s attól, hogy ennek nyomán az antiszemitizmus bűnébe esnek.

Bánó Attila


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Kiaknázatlan lehetőségek az istentiszteleteken
Élő víz
A zsákutcából nincs tovább!
Egy vers margójára
Mi a böjt lényege?
"Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében
Műemlékorgona-felmérés egyházunkban
Diákok és tanárok az iskolapadban
Hittanári tapasztalatcsere
Hittanári tapasztalatcsere
Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért
Centrumalapozás
Keresztutak
Nívódíjas protestáns templom
Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben
Gregorius praesul... anno circulo
Gergely elöljáró
Evangélikusok
" A mi győzelmünk több mint emberi..."
IMA
Egy önképző "társaslény" vallomásai
Egyedül a Szentírás!
e-világ
Amit jó tudni a háztartási hulladékról
Keresztény szemmel
2004. március 15.
Az elsőtől az utolsóig...
Váláskárosultak - valláskárosultak?
Egészségvédő vallásosság
A hét témája
Magyar mozikban A passió
"Íme, az ember"
Bajok vannak?
evél&levél
Hogy ne széledjen szét a nyáj...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Templomi bábjátékosok országos találkozója
Irodalmi est
Csak légy egy kissé áldott csendben
A vasárnap igéje
Félelem és reménység között
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 11 Bajok vannak?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster