EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 11 - Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért

Gyülekezetvezetői konferencia Bonyhádon

A Déli Evangélikus Egyházkerület március 5-7. között harmadízben hívta tanácskozásra a gyülekezetek vezetőit Bonyhádra. Az invitálásnak ezúttal közel félszáz lelkész, valamivel több felügyelő és gondnok, illetve jó néhány presbiter, jegyző és számvevőszéki tag engedett. A tartalmas, sokszínű együttlét igazolta a szervezők reményeit: az Istenre és az egymásra való odafigyelés mindig meghozza gyümölcsét...

A találkozó - a hagyományoknak megfelelően - Isten igéjének hallgatásával kezdődött. Krähling Dániel bonyhádi lelkész, esperes igehirdetése után Pótápi Árpád, a város polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, majd Ónodi Szabolcs, a bonyhádi evangélikus gimnázium igazgatója és Szemerei Zoltán egyházkerületi felügyelő üdvözölte a jelenlévőket.

A péntek este a tervezés jegyében telt. Gáncs Péter, az egyházkerület püspöke a szolgálati stratégiáról alkotott elképzeléseit osztotta meg a konferencia résztvevőivel, hiszen erőtartalékaink, képességeink felmérése után fontos arról is szólnunk, hogy a jövőben hogyan képzeljük egyházunknak a társadalomban való jelenlétét és szolgálatát.

A szombat reggel is igehallgatással, közös imádkozással és énekléssel kezdődött. Jakab Béla gyulai lelkész igei útravalója után Korányi András tanársegéd (EHE) "Egység vagy kétség? - Egyház és az Európai Unió" címmel szólt a jelenlévőkhöz. A tartalmas és átgondolt előadás közben a hallgatók szembesülhettek azokkal a kihívásokkal, lehetőségekkel, feladatokkal és nehézségekkel, amelyek Magyarország EU-csatlakozása után várnak egyházunkra.

A délelőtt második részében fórumbeszélgetés keretében több kezdeményezés is terítékre került, így szó esett népfőiskoláink újraszervezéséről is. Kocsis Istvánnak, a sárszentlőrinci Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány munkatársának beszámolója után nem volt kérdéses: egyházunknak újra fel kell elevenítenie a népfőiskolai mozgalmat. Koren András, az Iniciativa egyesület vezetője egy Kiskőrösön indult jó példáról számolt be, nevezetesen a vincellérszemináriumról, amelyről nemrég olvashattak lapunkban. A sokszínű fórum arról tanúskodott, hogy a hazai evangélikusságnak igenis van mondanivalója, üzenete a társadalom számára, nem csak a pesszimizmus, a siránkozás és az önsajnálat jellemző egyházunkra, gyülekezeteinkre.

Az ebéd és a többnyire beszélgetéssel, ismerkedéssel, sétával eltöltött szabadidő után Ribár János orosházi esperes tartott nagy sikerű előadást a lelkipásztor ősi küldetéséről. Előadását, biblikus megközelítését nagyszerűen kiegészítette dr. Csepregi Gyula kőbányai felügyelő tanúságtétele.

Cselovszky Ferenc, a Deák téri gyülekezet igazgató lelkésze a gyülekezeti rétegmunkáról, annak összetettségéről, örömeiről és nehézségeiről szólt a jelenlévőkhöz. A rövid szünetet követően Tamásy Tamásné zuglói lelkész, Káposzta Lajos soltvadkerti esperes, püspökhelyettes és Lakatosné Hachbold Éva soltvadkerti vezető óvónő a gyermekmunka sokszínűségét, fontosságát és missziói lehetőségeit mutatta be a hallgatóságnak.

A szombati napot az aktuális kérdések megbeszélése, a problémák kendőzetlen, őszinte megbeszélése zárta. A tartalmas, programokban gazdag nap végén Győri Gábor esperes áhítata hangzott el.

Vacsora után a szervezők meglepetéssel kedveskedtek a vendégeknek: sajt- és borkóstolóra invitálták őket, majd grillpartival tették feledhetetlenné az estét.

A vasárnap reggel a konferencia kiértékelésével kezdődött: Andorka Árpád egyházmegyei felügyelő összegezte röviden és humorral fűszerezve a találkozó tapasztalatait. A jól sikerült együttlét a bonyhádi gyülekezet templomában zárult úrvacsorás istentisztelettel, melyen Gáncs Péter püspök szolgált.

Szabó Szilárd

Regionális hozzárendelés: Bonyhád–Hidas–Kismányoki Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Kiaknázatlan lehetőségek az istentiszteleteken
Élő víz
A zsákutcából nincs tovább!
Egy vers margójára
Mi a böjt lényege?
"Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében
Műemlékorgona-felmérés egyházunkban
Diákok és tanárok az iskolapadban
Hittanári tapasztalatcsere
Hittanári tapasztalatcsere
Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért
Centrumalapozás
Keresztutak
Nívódíjas protestáns templom
Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben
Gregorius praesul... anno circulo
Gergely elöljáró
Evangélikusok
" A mi győzelmünk több mint emberi..."
IMA
Egy önképző "társaslény" vallomásai
Egyedül a Szentírás!
e-világ
Amit jó tudni a háztartási hulladékról
Keresztény szemmel
2004. március 15.
Az elsőtől az utolsóig...
Váláskárosultak - valláskárosultak?
Egészségvédő vallásosság
A hét témája
Magyar mozikban A passió
"Íme, az ember"
Bajok vannak?
evél&levél
Hogy ne széledjen szét a nyáj...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Templomi bábjátékosok országos találkozója
Irodalmi est
Csak légy egy kissé áldott csendben
A vasárnap igéje
Félelem és reménység között
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 11 Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster