EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 11 - Hittanári tapasztalatcsere

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Hittanári tapasztalatcsere

Egyházi intézményekben hittant tanító óvónők, tanítók, tanárok gyűltek össze az ország minden részéről március 3-6. között Révfülöpön. A Katechetikai Bizottság által második alkalommal megrendezett továbbképző konferencián a résztvevők színvonalas előadások és tartalmas beszélgetések segítségével mélyíthették el meglévő ismereteiket.

A találkozón - Sólyom Anikó, Solymár Mónika és Szabóné Mátrai Marianna koordinálásával - két szekcióban folytak az előadások. Az egyik csoport az óvodás és kisiskolás korosztályt tanítókat foglalkoztató témákkal és gyakorlati kérdésekkel foglalkozott. A gyermekek vallásos fejlődéséről Szabóné Mátrai Marianna beszélt, az óvodás korú gyermekek tanításának módszereiről pedig Révészné Tóth Erzsébet és munkatársai tartottak gondolatébresztő és a hallgatóságot aktivizáló előadást.

A résztvevők a két legutóbb megjelent alsó tagozatos hittankönyv tematikáját is megismerhették. Lacknerné Puskás Sára az elsősök számára írt hittankönyvét mutatta be, a harmadikosok könyvét szintén a szerzők, Baranyayné Rohn Erzsébet és Schaller Bernadett ismertették.

A másik szekciót elsősorban a tanárok számára hirdették meg. Itt olyanok vállalták, hogy megosztják tapasztalataikat, akik már hosszú évek óta foglalkoznak az egyháztörténet tanításával. Kőszeghy Tamásné a 7. osztályosoknál már jól bevált gyakorlatáról számolt be a hallgatóságnak a tananyag rögzítése, gyakoroltatása és számonkérése terén. "Az egyháztörténet tanításának módszerei a 11. osztályban" címmel pedig dr. Németh László ismertette ötleteit. Ezt követően Keveházi László a magyarországi reformáció főbb pontjaira és azok összefüggéseire mutatott rá kortörténeti szemelvényekkel színesített előadásában.

A szekciók mellett a résztvevők mindennap egy közös téma köré is összegyűltek, mely az "Evangélikus nevelés ökumenikus szellemben" címet viselte. A felkért előadó, a beszámolók és a hozzászólások mozaikjaiból - ha nem is teljes, de főbb vonalaiban kivehető - kép alakulhatott ki az egyházi iskolákban tapasztalható helyzetről. Pintér Károly bevezető előadásában, Hegedűs Attila, Aklanné Balogh Éva és Révészné Tóth Erzsébet beszámolójában sokan találtak szűkebb pátriájuk ökumenikus helyzetére emlékeztető elemeket.

Ma már a média adta lehetőségeket sem szabad kihagyni a tanítás során. Fabiny Tamás ehhez nyújtott nélkülözhetetlen segítséget azáltal, hogy összeállított egy montázst néhány filmjéből, illetve egy olyan listát is a résztvevők rendelkezésére bocsátott, amelyen az általa szerkesztett összes egyháztörténeti témájú film megtalálható.

A szervezők gondoskodtak a tartalmas és az első olvasásra talán túl töménynek látszó program mellett szabadidős lehetőségekről is. Így az áhítatok, előadások, fórumbeszélgetések között jutott idő ismerkedésre, kirándulásra is.

Túri Krisztina


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Kiaknázatlan lehetőségek az istentiszteleteken
Élő víz
A zsákutcából nincs tovább!
Egy vers margójára
Mi a böjt lényege?
"Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében
Műemlékorgona-felmérés egyházunkban
Diákok és tanárok az iskolapadban
Hittanári tapasztalatcsere
Hittanári tapasztalatcsere
Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért
Centrumalapozás
Keresztutak
Nívódíjas protestáns templom
Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben
Gregorius praesul... anno circulo
Gergely elöljáró
Evangélikusok
" A mi győzelmünk több mint emberi..."
IMA
Egy önképző "társaslény" vallomásai
Egyedül a Szentírás!
e-világ
Amit jó tudni a háztartási hulladékról
Keresztény szemmel
2004. március 15.
Az elsőtől az utolsóig...
Váláskárosultak - valláskárosultak?
Egészségvédő vallásosság
A hét témája
Magyar mozikban A passió
"Íme, az ember"
Bajok vannak?
evél&levél
Hogy ne széledjen szét a nyáj...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Templomi bábjátékosok országos találkozója
Irodalmi est
Csak légy egy kissé áldott csendben
A vasárnap igéje
Félelem és reménység között
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 11 Hittanári tapasztalatcsere

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster