EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 11 - Mi a böjt lényege?

Élő víz

Aki Válaszol: Luther Márton

Hozzászólás a cikkhez

Mi a böjt lényege?

"A testet ne tápláljátok a kívánságokra." (Róm 13,14)

"Legveszedelmesebb ellenségünk az eszünk és az akaratunk. Ezért Isten bennünk való első legfőbb műve és a legjobb öngyakorlás az, hogy saját cselekedeteinkről letegyünk, eszünket és akaratunkat pedig - éppen mikor a leglelkibb köntösben hivalkodnak - mindenben Istenre bízzuk.

Ez után jön a test megzabolázása, hogy durva, bűnös vágyait megöldököljük és csendre intsük. Tesszük pedig ezt böjtöléssel, virrasztással és munkával. Ez szabja meg, hogy miért s mennyit böjtöljünk, virrasszunk s dolgozzunk. Sajnos sok vak csak azért gyakorolja az önsanyargatást, mert jó cselekedetnek véli, amellyel sok érdemet szerezhet. Pedig az ilyen böjt nem böjt, hanem megcsúfolása a böjtnek és Istennek.

Hagyjuk rá hát mindenkire, hogy maga válassza ki böjtjének napját, ételét, mértékét, módját és hosszát. Csak öncélnak ne tartsa, hanem a testéhez szabja. Amilyen vérmes és rakoncátlan a teste, annyi sanyargatást mérjen rá. Annyit és ne többet!"

(Az idézet a "Jer, örvendjünk keresztyének!" című könyv 291. oldalán található.)

Válogatta: G. A.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Kiaknázatlan lehetőségek az istentiszteleteken
Élő víz
A zsákutcából nincs tovább!
Egy vers margójára
Mi a böjt lényege?
"Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében
Műemlékorgona-felmérés egyházunkban
Diákok és tanárok az iskolapadban
Hittanári tapasztalatcsere
Hittanári tapasztalatcsere
Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért
Centrumalapozás
Keresztutak
Nívódíjas protestáns templom
Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben
Gregorius praesul... anno circulo
Gergely elöljáró
Evangélikusok
" A mi győzelmünk több mint emberi..."
IMA
Egy önképző "társaslény" vallomásai
Egyedül a Szentírás!
e-világ
Amit jó tudni a háztartási hulladékról
Keresztény szemmel
2004. március 15.
Az elsőtől az utolsóig...
Váláskárosultak - valláskárosultak?
Egészségvédő vallásosság
A hét témája
Magyar mozikban A passió
"Íme, az ember"
Bajok vannak?
evél&levél
Hogy ne széledjen szét a nyáj...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Templomi bábjátékosok országos találkozója
Irodalmi est
Csak légy egy kissé áldott csendben
A vasárnap igéje
Félelem és reménység között
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 11 Mi a böjt lényege?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster