EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 11 - Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben

Hogyan működik a család? Mire használja a család a vallást? Melyek a családon belüli erőszak lélektani vonatkozásai? Hogyan betegít meg a család? Milyen speciális kihívásokkal kell szembenézniük a lelkészcsaládoknak? Íme néhány kérdés ízelítőül azok közül, amelyek kapcsán közös gondolkodásra gyűltek egybe a résztvevők a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) pasztorálpszichológia szakának és a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének II. szimpóziumán, 2004. március 4-5-én Debrecenben.

A tanácskozás megrendezésére az adott alkalmat, hogy a DRHE pasztorálpszichológia szakirányú továbbképzésének immár a második végzős évfolyama kapta kézhez oklevelét. A tudományos munka befejeztével 5-én délután került sor a diplomaosztó ünnepélyre.

Az ökumené szellemében működő pasztorálpszichológia szak már a kezdetektől lehetőséget biztosított a különböző felekezetekből érkező lelkészek továbbképzésére. A közösség gazdagodását elősegítő sokszínűség volt jellemző az idei szimpózium résztvevőire is: református, evangélikus, metodista, adventista lelkészek, szociális munkások, orvosok, pszichológusok, egyetemi hallgatók voltak jelen. A DRHE zsúfolásig megtelt díszterme, a nagyszámú hallgatóságnak a műhelymunkában való aktív részvétele bizonyította az élénk érdeklődést a "családi ügyek" iránt.

A szervezők gondoskodtak arról, hogy a témát a lehető legsokoldalúbban dolgozzák fel, így inspirálva a résztvevőket a kérdések továbbgondolására, a különböző szempontok mérlegelésére. Szó esett például a család mint intézmény történetéről a többgenerációs patriarchális nagycsaládtól napjainkig, de szerepet kapott a teológiai, bibliai megközelítés is, valamint a válás és újraházasodás problémaköre, a családterápia és a gyülekezeti lelkigondozás kapcsolata, a családi ünnepek és rítusok jelentősége, terápiás hatása, a családon belüli erőszak kérdésköre, továbbá a család és a hivatás konfliktusa.

Dr. Hézser Gábor, a németországi Bétheli Teológiai Főiskola Lelkigondozói Intézetének szupervizora, a debreceni pasztorálpszichológiai szakirányú továbbképzés egyik megalapítója és állandó oktatója előadásának címében feltette a kérdést: "Hogyan működik a család?" Természetesen nincs olyan csodálatos elixír, olyan "használati utasítás", amelynek ismeretében minden felmerülő probléma megoldható lenne. A témával foglalkozó szakemberek azt tudják elmondani, ami szerintük válasz lehet a kérdésre. Az egyik meghatározó iskola például döntő jelentőséget tulajdonít annak, hogy a családot alapítók milyen háttérrel rendelkeznek, tehát ők maguk milyen családban nőttek fel. Ezért a házasságkötéskor nem csupán két ember kapcsolja össze az életét, hanem két különböző családi rendszer, a maga áttekinthetetlenségével. Nem meglepő tehát, hogy ebből a bonyolult szövevényből már a kezdetektől feladatok, nehézségek, konfliktusok sokasága származhat.

Dr. Szabó Lajos, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora, gyakorlati teológiai professzor előadásában a lelkészcsaládok életében jelentkező speciális kihívásokra hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta többek között, hogy a családi élet intimitásának megőrzése különösen nehéz feladat a lelkészi hivatásban állók számára. A korábbi lelkészgenerációk tanítása és gyakorlata a mai helyzetben, a megváltozott életkörülmények szorításában már nem követhető, ha egészségesek és felelősségteljesek akarunk maradni. Például a szállóigévé vált "24 órás lelkészi szolgálat" egy évtizedekkel korábbi, lényegesen lassúbb élettempónál lehetett a lelkészi hivatás iránti elkötelezettség kifejezése, megfogalmazása, ma azonban elviselhetetlen terhet jelent azoknak a lelkészcsaládoknak vagy akár az egyedül élő lelkészeknek és lelkésznőknek, akik ezen elv szerint próbálják élni mindennapjaikat.

A szimpózium szervezői nyár elejére tervezik az előadások szerkesztett változatának közreadását. Hiszem, hogy ez a kiadvány - akárcsak a szimpózium teljes programja - hozzájárul ahhoz, hogy a "családi ügyeket" mélyebben megértsük, és az időnként felmerülő problémákat, válságokat ne csupán sorscsapásnak tekintsük, hanem a fejlődés esélyét és az élet jelét is észrevegyük és észrevetessük bennük.

Gömböcz Elvira


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Kiaknázatlan lehetőségek az istentiszteleteken
Élő víz
A zsákutcából nincs tovább!
Egy vers margójára
Mi a böjt lényege?
"Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében
Műemlékorgona-felmérés egyházunkban
Diákok és tanárok az iskolapadban
Hittanári tapasztalatcsere
Hittanári tapasztalatcsere
Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért
Centrumalapozás
Keresztutak
Nívódíjas protestáns templom
Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben
Gregorius praesul... anno circulo
Gergely elöljáró
Evangélikusok
" A mi győzelmünk több mint emberi..."
IMA
Egy önképző "társaslény" vallomásai
Egyedül a Szentírás!
e-világ
Amit jó tudni a háztartási hulladékról
Keresztény szemmel
2004. március 15.
Az elsőtől az utolsóig...
Váláskárosultak - valláskárosultak?
Egészségvédő vallásosság
A hét témája
Magyar mozikban A passió
"Íme, az ember"
Bajok vannak?
evél&levél
Hogy ne széledjen szét a nyáj...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Templomi bábjátékosok országos találkozója
Irodalmi est
Csak légy egy kissé áldott csendben
A vasárnap igéje
Félelem és reménység között
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 11 Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster