EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 11 - Hittanári tapasztalatcsere

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Hittanári tapasztalatcsere

"Hogyan mondjam el neked, amit nem lehet, mert szó az nincs, csak képzelet..." - hittanórára való készülés közben vagy az órára belépve olykor eszembe jut a jól ismert sláger első sora. Mert a hittannak van "tan" része, amely valóban tényekről, történetről, személyekről és tanításról szól. De ott van a "hit" is: elsősorban abban a motivációban, amely arra indít, hogy mégis megkíséreljük elmondani azt, amire valóban nincsen szó, amit a mi emberi mondataink csak töredékeiben ragadhatnak meg.

Személyes hitünk nemcsak a tartalomban, de abban is megjelenik, ahogyan átadni, tanítani, közvetíteni szeretnénk. Tisztában vagyunk azzal, hogy a hitet nem mi adjuk, de ránk nehezedik annak felelőssége is, hogy rosszul megválasztott módszereinkkel esetleg mi magunk akadályozhatjuk meg gyermekeinknek az élő Istennel való találkozását.

Tudjuk, rajtunk kívül vannak még sokan olyanok, akik a hogyan kérdésével nap mint nap megküzdenek. A hittan tanításának is vannak jól bevált, kipróbált eszközei, pedagógiai módszerei. Ezeket többé-kevésbé mindannyian alkalmazzuk, éppen ezért új lendületet ad, ha megoszthatjuk tapasztalatainkat, vagy ha mások ötleteivel gazdagodhatunk. Ezért is jelent olyan sokat számunkra az, ha találkozhatunk.

A "Hogyan mondjam el...?" címkét viselő "fiókomba" ez után a továbbképzés után új gondolatok, élmények, módszerek kerültek. Melléjük néhány név és cím, pár jegyzetlap...

T. K.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Kiaknázatlan lehetőségek az istentiszteleteken
Élő víz
A zsákutcából nincs tovább!
Egy vers margójára
Mi a böjt lényege?
"Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében
Műemlékorgona-felmérés egyházunkban
Diákok és tanárok az iskolapadban
Hittanári tapasztalatcsere
Hittanári tapasztalatcsere
Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért
Centrumalapozás
Keresztutak
Nívódíjas protestáns templom
Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben
Gregorius praesul... anno circulo
Gergely elöljáró
Evangélikusok
" A mi győzelmünk több mint emberi..."
IMA
Egy önképző "társaslény" vallomásai
Egyedül a Szentírás!
e-világ
Amit jó tudni a háztartási hulladékról
Keresztény szemmel
2004. március 15.
Az elsőtől az utolsóig...
Váláskárosultak - valláskárosultak?
Egészségvédő vallásosság
A hét témája
Magyar mozikban A passió
"Íme, az ember"
Bajok vannak?
evél&levél
Hogy ne széledjen szét a nyáj...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Templomi bábjátékosok országos találkozója
Irodalmi est
Csak légy egy kissé áldott csendben
A vasárnap igéje
Félelem és reménység között
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 11 Hittanári tapasztalatcsere

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster