EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 11 - Gergely elöljáró

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Gergely elöljáró

Gergely elöljáró, azaz Nagy Szent Gergely pápa "anno circulo", tehát egy kerek évig áll majd az egyházzenei élet fókuszában. A márciusi programok között az evangélikus olvasó is számos érdekességre lelhet...

Kodály Zoltán úgy rendelkezett, hogy ha valaha misét mondanak lelki üdvéért, akkor azon csak gregorián énekek hangozzanak el. Ezért halálának egyéves évfordulója, azaz 1968 óta minden év márciusának első hétfőjén a Mátyás-templomban az érte bemutatott szentmisén latin nyelvű gregorián énekek csendülnek fel. Idén a Pange lingua teljes, orgonás sorozata szólalt meg a Mátyás-templom énekkarának előadásában, Tardy László vezényletével és Hock Bertalan közreműködésével.

Hogyan kerül egy egyházzenei ünnepsorozatba a képzőművészet? A válasz Nagy Szent Gergely tevékenységében rejlik, hiszen az ő korában komoly viták, sőt "tettleges állásfoglalások" születtek az ikonok megítélésével kapcsolatban. Némelyek ugyanis tönkretették a képeket, bálványnak titulálva őket. Gergely azonban úgy vélte, hogy az ikonoknak nagy szerepük van abban, hogy az írástudatlanok is megértsék az egyház tanításait. A Nagy Szent Gergely tiszteletére kiírt képzőművészeti pályázatot a katolikus iskolák tanulói számára hirdette meg a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium és a Gregorián Társaság.

A Gergely-év ünnepélyes megnyitójára március 13-án kerül sor. Ezen a napon látványos eseményekben sem lesz hiány a budai Várban.

Egy-egy ősbemutatón jelen lenni mindig megható, emlékezetes esemény. A jubileumi évben nyolc ilyen felemelő koncertnek lehetünk majd részesei.

Béres György invenciója termékenyítőleg hatott a zeneszerzőkre. Ennek köszönhetően egy olyan koncertsorozat jött létre, amelyen - több más darab mellett - egy-egy szerző gregorián dallamok (miseordináriumok) által ihletett, azok felhasználásával komponált, liturgikus használatra szánt többszólamú misekompozíciójának premierjét élvezhetjük.

A zeneszerzők: Franz Danksagmüller (Sankt Pölten), Daróczi Bárdos Tamás, Petr Eben (Prága), Gyöngyösi Levente, Kiss Zsuzsanna, Kolos István, Mohay Miklós, Peter Planyavsky (Bécs) és Soproni József. A vállalkozó kedvű karnagyok: Erdei Péter, Fischer Edina, Kollár Éva, Párkai István, ifj. Sapszon Ferenc és Tardy László.

T. R. J. (Forrás: ZeneSzó)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Kiaknázatlan lehetőségek az istentiszteleteken
Élő víz
A zsákutcából nincs tovább!
Egy vers margójára
Mi a böjt lényege?
"Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében
Műemlékorgona-felmérés egyházunkban
Diákok és tanárok az iskolapadban
Hittanári tapasztalatcsere
Hittanári tapasztalatcsere
Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért
Centrumalapozás
Keresztutak
Nívódíjas protestáns templom
Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben
Gregorius praesul... anno circulo
Gergely elöljáró
Evangélikusok
" A mi győzelmünk több mint emberi..."
IMA
Egy önképző "társaslény" vallomásai
Egyedül a Szentírás!
e-világ
Amit jó tudni a háztartási hulladékról
Keresztény szemmel
2004. március 15.
Az elsőtől az utolsóig...
Váláskárosultak - valláskárosultak?
Egészségvédő vallásosság
A hét témája
Magyar mozikban A passió
"Íme, az ember"
Bajok vannak?
evél&levél
Hogy ne széledjen szét a nyáj...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Templomi bábjátékosok országos találkozója
Irodalmi est
Csak légy egy kissé áldott csendben
A vasárnap igéje
Félelem és reménység között
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 11 Gergely elöljáró

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster