EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 11 - Diákok és tanárok az iskolapadban

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Diákok és tanárok az iskolapadban

Igazi "nagyüzem" volt március 6-án, szombaton kora reggeltől az Evangélikus Hittudományi Egyetem épületében. Pedagógus-továbbképzésre, felvételi előkészítőre és a levelező tagozatos teológiai hallgatók esedékes konzultációjára várták "a fiatalokat és a még fiatalabbakat".

Az utóbbi idézetet a napkezdő áhítatot tartó Szabóné Mátrai Mariannától, a teológia Gyakorlati Intézetének vezetőjétől kölcsönöztem, aki az elcsendesedés perceiben szavak és mozdulatok segítségével az Isten színe előtti megállás, az imádkozás személyes élményét fogalmazta meg.

Az idei év egyik "újdonsága" a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) szervezte felvételi előkészítő volt, amelyre lapunk is meghívást kapott. Mint Czöndör István programfelelőstől és Simon Attila elnöktől megtudtuk, a korábbi kísérletek után ebben az évben hirdették meg először a felvételizni kívánó fiatalok számára az egynapos előkészítőt. Tizenegyen - Békéscsabától Miskolcig, Orosházától Pécsig, illetve Budavárig - éltek idén a lehetőséggel, hogy útmutatást kapjanak az eredményes felkészüléshez. Rendszeres teológiából például a tanszékvezető, dr. Reuss András professzor - aki a felvételi bizottság tagjaként is fog majd találkozni a fiatalokkal - mutatta be a jelentkezőknek a felvételi kötelező tananyagát, a Kis kátét. Előadása egy kis ízelítőül is szolgált a hitvallási iratok stúdiumból... Szabóné Mátrai Marianna a gyakorlati tanszék tárgyairól, valamint a hatodév struktúrájáról szólt. Az utóbbival kapcsolatban rámutatott: a teológián a lelkészképzés nem csupán "laboratóriumi" körülmények - az egyetem falai - között folyik, hanem "kint", a gyülekezetekben is. Majd, mivel egy gyakorlati óra elképzelhetetlen a hallgatók "szóra bírása" nélkül, egy aszszociációs játékkal - fotók elemzésével - készítette fel a fiatalokat a felvételi vizsgán rájuk váró szituációra.

Tartott előadást dr. Csepregi Zoltán egyháztörténeti tanszékvezető is, a délután pedig bibliaismereti tesztek kitöltésével telt - hogy ki-ki még idejében felmérhesse, hol vannak hiányosságai... Az ószövetségi tesztet összeállító Czöndör István elmondta: a hittanérettségivel rendelkezők számára nem okozhat gondot a teszt megoldása. (A felvételin természetesen egy másik, a rektor által készíttetett felmérő kérdéseire kell majd válaszolni.)

A program "kicsiben" hasonlított ahhoz, amelyet más, "nagy" egyetemek hallgatói önkormányzatai szerveznek. Talán úgy lehetne jellemezni, hogy több volt, mint egy nyílt nap - hiszen ide azok jöttek el, akik már postázták a jelentkezési lapjukat, vagyis eldöntötték, hogy a lelkészi pályát szeretnék választani. A szervezők támpontot, konkrét segítséget kívántak adni a felkészüléshez. A programfelelős szavai szerint a nyári felvételi vizsgán kiderül, milyen eredménnyel.

A másik újdonság az idén februárban indult pedagógus-továbbképzés második konzultációja volt. Mintegy negyven pedagógus választotta a hétévenként kötelező továbbképzés keretében az EHE "Teológiai továbbképzés egyházi iskolákban és óvodákban dolgozó pedagógusok részére" című programját. A négy féléves, 120 órás kurzust akkreditálta az Oktatási Minisztérium - tudtam meg Szabóné Mátrai Mariannától, a program felelősétől. A képzés iránti igényt egyházi intézményeinkben dolgozó pedagógusok fogalmazták meg: szeretnének mélyebb teológiai és egyházi ismereteket szerezni. Az iskolapadba ülő, kicsit "diákká váló" tanárok, tanítók, óvodapedagógusok jártasságot szereznek a Biblia ismeretében és összefüggéseiben, a hitvallási iratokban, a Szentírás jelképrendszerében, kortörténetében, az egyház törtélelmében, valamint az etikában, dogmatikában, liturgikában, sőt a miszszióban is.

Hogyan vélekedik egy résztvevő - így, a kurzus elején - az eddigiekről? Ráczné Tóth Juditot a kávészünetben faggattam. A Deák Téri Evangélikus Gimnázium matematika-fizika-informatika szakos tanárnője (aki "amúgy" aktív tagja a zuglói gyülekezetnek) elmondta: várta, kereste az alkalmat, hogy bekapcsolódjon a képzésbe, hiszen a nem hitoktatással foglalkozó tanárok - miként ő - is szeretnének teológiai ismeretek birtokába jutni. Otthon érzi magát a teológia falai között, s annak is örül, hogy az evangélikus iskolavárosokban - például Győrben, Sopronban, Nyíregyházán, Aszódon - tanító kollégákkal is személyes kapcsolatba kerül. Hiszen valamennyien ugyanazt az értékrendet képviselik, és közös a felelősségük is abban, hogy a rájuk bízott fiatalokat milyen irányba terelgetik. Olyan szemszögből kap a képzés során teológiai ismereteket, amelynek a megismerésére eddig nem volt módja, ezért szívesen ül át a katedra túlsó oldaláról havonta egy szombaton az iskolapadba...

Kőháti Dorottya

Regionális hozzárendelés: Evangélikus Hittudományi Egyetem


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Kiaknázatlan lehetőségek az istentiszteleteken
Élő víz
A zsákutcából nincs tovább!
Egy vers margójára
Mi a böjt lényege?
"Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében
Műemlékorgona-felmérés egyházunkban
Diákok és tanárok az iskolapadban
Hittanári tapasztalatcsere
Hittanári tapasztalatcsere
Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért
Centrumalapozás
Keresztutak
Nívódíjas protestáns templom
Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben
Gregorius praesul... anno circulo
Gergely elöljáró
Evangélikusok
" A mi győzelmünk több mint emberi..."
IMA
Egy önképző "társaslény" vallomásai
Egyedül a Szentírás!
e-világ
Amit jó tudni a háztartási hulladékról
Keresztény szemmel
2004. március 15.
Az elsőtől az utolsóig...
Váláskárosultak - valláskárosultak?
Egészségvédő vallásosság
A hét témája
Magyar mozikban A passió
"Íme, az ember"
Bajok vannak?
evél&levél
Hogy ne széledjen szét a nyáj...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Templomi bábjátékosok országos találkozója
Irodalmi est
Csak légy egy kissé áldott csendben
A vasárnap igéje
Félelem és reménység között
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 11 Diákok és tanárok az iskolapadban

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster