EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 11 - "Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"

Élő víz

Böjti gyónótükör 3.

Hozzászólás a cikkhez

"Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"

A böjt az Isten előtti elcsendesedés időszaka, amikor befelé és felfelé figyelünk, amikor rendezzük dolgainkat, és szembesülünk mulasztásainkkal. Hívjuk most segítségül ehhez az úrvacsoraosztás előtt elhangzó, jól ismert gyónási kérdéseket - hogy azokat alaposabban megértve őszintén megállhassunk Isten előtt. Érdemes fellapoznunk Bibliánkban az egyes elmélkedések felett található igeszakaszokat is, hiszen ezáltal mélyebb összefüggések is feltárulhatnak előttünk...

A megbocsátás módja (Mt 5,43-44)

"Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?" "Megbocsátottam." Milyen könnyű kimondani... Talán még sosem fordult elő az, hogy valaki e kérdés hallatán csendben maradt volna, vagy úrvacsoravétel nélkül távozott volna a templomból.

Az viszont már gyakran megtörténhetett, hogy a haragosok - bár szavaik szerint megbocsátottak egymásnak - haragosok maradtak. Hogyan lehetséges ez? Nem hiszem, hogy amiatt, mert könnyed "játéknak" tekintenék a gyónást és úrvacsorát. Talán inkább az lehet a probléma, hogy a "megbocsátás" fogalma nem világos számukra.

A megbocsátás ugyanis nem a "megbocsátok" kimondásával fejeződik be, hanem azzal, hogy valóban megváltozik az illetővel szembeni magatartásunk, a hozzá való viszonyulásunk, és valóban elfelejtjük mindazt, ami történt. Márpedig ha a vétkes a közvetlen közelünkben él, akkor ez bizony nem könnyű...

Ellenségeink... Kik azok? Azok, akik ellen nem vétettünk, mégis rosszakaróinkká lettek. Ha nem így volna, nem adnunk, inkább kapnunk kellene a bűnbocsánatot.

Jézus szerint nincs olyan súlyos sérelem, jóvátehetetlen kár, amely megbocsáthatatlan lenne. Éppen ezért csak a teljes, a feltétel nélküli megbocsátás lehet igazi. Érdemes azt is megfigyelni, hogy többnyire a gyűlölködők sodródnak a legnagyobb bajba.

Ám a szeretet győzedelmesebb. Akár arra is késszé tehet minket, hogy áldást kérjünk az ellenünk vétkezők életére, és imádkozzunk értük. Ez hatásosabb, mint az átkozódás. Legyen előttünk Jézus példája. Ő a kereszten is így imádkozott: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek."

Megbocsátásunk és Isten bocsánata (Mt 18,21-35)

De miért ennyire hangsúlyos a megbocsátás kérdése? Azért, mert ha Isten megbocsát nekünk, akkor nekünk is "illik" megbocsátani? Nem!

Isten bocsánatának az a feltétele, hogy mi is megbocsássunk. A hasonlatban szereplő király a kínzók kezébe adta azt, aki tőle korábban bocsánatot kapott, mivel ő képtelennek mutatkozott arra, hogy szolgatársainak megbocsásson. Ha a megbocsátást csupán látszólag gyakoroljuk, Isten haragja van rajtunk. Nincs mentség! Csakis irgalmában bizakodhatunk...

Isten megbocsát nekünk Jézusért, de megvonja tőlünk irgalmát, ha az ellenünk vétkezőkkel szemben hajthatatlannak bizonyulunk. Hiszen azt kívánja, hogy megbecsüljük bocsánatának ajándékát. Ha ugyanis megfeledkezünk erről, mi magunk is a gonosz szolga sorsára juthatunk. Sokkal nagyobb a mi Istennel szembeni adósságunk, mint az, amivel az ellenünk vétkezők tartoznak nekünk.

Mónus László


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Kiaknázatlan lehetőségek az istentiszteleteken
Élő víz
A zsákutcából nincs tovább!
Egy vers margójára
Mi a böjt lényege?
"Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében
Műemlékorgona-felmérés egyházunkban
Diákok és tanárok az iskolapadban
Hittanári tapasztalatcsere
Hittanári tapasztalatcsere
Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért
Centrumalapozás
Keresztutak
Nívódíjas protestáns templom
Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben
Gregorius praesul... anno circulo
Gergely elöljáró
Evangélikusok
" A mi győzelmünk több mint emberi..."
IMA
Egy önképző "társaslény" vallomásai
Egyedül a Szentírás!
e-világ
Amit jó tudni a háztartási hulladékról
Keresztény szemmel
2004. március 15.
Az elsőtől az utolsóig...
Váláskárosultak - valláskárosultak?
Egészségvédő vallásosság
A hét témája
Magyar mozikban A passió
"Íme, az ember"
Bajok vannak?
evél&levél
Hogy ne széledjen szét a nyáj...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Templomi bábjátékosok országos találkozója
Irodalmi est
Csak légy egy kissé áldott csendben
A vasárnap igéje
Félelem és reménység között
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 11 "Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster