EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 38 - Negyvenéves a siklósiak lelki otthona

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Negyvenéves a siklósiak lelki otthona

Egyházunk egyik legnagyobb kiterjedésű szórványterülete Baranyában található. Ennek a régiónak az egyik központja Siklós, ahol a Mohács–Magyarbóly–Siklósi Társult Evangélikus Egyházközség lelkészei – Németh Pál és Némethné Tóth Ildikó – végeznek lelkipásztori szolgálatot. Szeptember 10-én délután ünnepi istentiszteletre gyülekeztek a siklósi evangélikusok, hogy hálát adjanak imaházuk fennállásának negyvenedik évfordulója alkalmából. A hálaadó istentisztelet és az ünnepi igehirdetés szolgálatát Gáncs Péter püspök végezte Németh Pál és Zászkaliczky Pál lelkészek segédletével.

Gáncs Péter Ézs 41,13.43.5 alapján tartotta igehirdetését, ugyanis ezzel az igével adtak hálát a siklósi hívek tizennyolc évvel ezelőtt is, amikor kívül-belül átalakították és felújították imaházukat. Mindeddig a kis épület gondozására és karbantartására is tellett. Bár az imaház kisméretű, közösségszervező funkciója annál nagyobb. Itt gyűlhetnek össze a siklósiak istentiszteleteiken és gyülekezeti alkalmaikon, hogy lélekben és igazságban együtt imádhassák az Urat, hogy vele és egymással egységben, közösségben lehessenek. A környék evangélikusainak ez a kicsiny hajlék a legerősebb fogódzójuk, lelki otthonuk és szent helyük – templomuk –, amelynek meglétéért nemcsak most, hanem mindenkor hálásak lehetnek.

Prédikációjában Gáncs Péter a hálaadás kapcsán az otthonra találásról, a hit és a szeretet „irányaiból” fakadó szolgálatról beszélt: míg a hit befelé (önismeretünk felé) és felfelé (Isten valósága felé) irányul, addig a szeretet kifelé tekint a mások iránti nyitottság és elfogadás jegyében, valamint lefelé néz, hogy észrevegye az elnyomottak, kisemmizettek, segítségre szorulók helyzetét. Ez a négy irány a kereszt jelét is elénk rajzolja. Ebben a négyes irányultságban kell végeznie szolgálatát az otthonáért hálát adó gyülekezetnek.

Az ünnepi istentisztelet keretében dr. Simor Ferencnek, a gyülekezet volt felügyelőjének (a Déli Egyházkerület hűségérmesének) és feleségének az ötvenedik házassági évfordulója alkalmából Németh Pál lelkész megáldotta a házaspárt.

Az alkalom ünnepi közgyűléssel folytatódott; a köszöntő beszédek, élménybeszámolók és megemlékezések után szeretetvendégséggel zárult az esemény.

– tri –

Regionális hozzárendelés: Mohács–Magyarbóly–Siklósi Társult Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Mit vagy kész adni ma?
A példázat folytatása
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
„Négy az egyben”
Becsületszék
Volt kapacitás Farádon
Templommá „előléptetett” jobaházi imaház
Mohácsi hálaadás
Két nyelven tanulnak
Olimpiai bajnok építette a sportpályát Bonyhádon
Forberger Lászlóról…
Negyvenéves a siklósiak lelki otthona
Új gyülekezeti ház szentelése Debrecenben
Gyülekezeti elnökségek és tisztségviselők konferenciája Révfülöpön
Keresztutak
A „puzzle” összeáll
Európának szüksége van az evangéliumi hangra!
„Nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz…”
Genfi múltidézés
Médiafókusz – szentföldi kérdésekre
Megválasztották a Szlovákiai Evangélikus Egyház új elnökségét
Evangélikus „nemzetköziség” London szívében
Evangélikusok
Elindultak, de nem érkeznek meg soha többé…
Egységes értékrend jegyében
e-világ
A teremtési ünnepkör születése
Ha nem füstölögnénk…
Víz- vagy sörkeresztség?
Ne feledjük őket!
Keresztény szemmel
Iskolaváltás
Eszme, hatalom, érzelem
A hét témája
Bírálat – jobbról
Politika és erkölcs
evél&levél
Gazdagodtak ismereteink nemzeti ereklyénkről
Közlemények, nyilatkozatok
Evangélikus Hírlevél
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Otthon – a béke szigete
Fót reneszánsza
Tisztelgés egy evangélikus példakép előtt
Finn musical Luther életéről
Csillagászati motívumok evangélikus énekekben
Rákóczi-túrós
A vasárnap igéje
Hitet ébresztő testi szenvedés
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Érzelmek fogságában
Szószóró
Aki hisz, nem szégyenül meg
Cantate
A Gyülekezeti liturgikus könyv
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 38 Negyvenéves a siklósiak lelki otthona

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster