EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 11 - Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében

Lapunk előző számában hírt adtunk arról, hogy március 1-jén a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület győri székházában Markó Péter, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke és Ittzés János püspök aláírta azt a megállapodást, amely szerint a szombathelyi Vas Megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idősek Otthona a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásába kerül át.

A szombathelyi Túróczy Zoltán Szeretetotthon átadása után hamar megfogalmazódott az igény a gyülekezet diakóniai szolgálatának továbbfejlesztésére. Sokféle megoldási lehetőség felmerült, de az tűnt a legkézenfekvőbbnek, ha egy működő intézményt vesz át az egyházközség. Mivel gyermekotthonhoz hasonló struktúrával már rendelkezik egyházunk, úgy döntöttek, hogy a Középhegyi úton lévő szociális otthon fenntartóját keresik meg együttműködési szándékukkal. A kezdeményezést egyházunk országos közgyűlése is elfogadásra méltónak találta, így 2004. április 1-jétől az intézmény az országos egyház fenntartásába kerül át. Ezután tehát mindhárom egyházkerület területén lesz egészségügyi gyermekotthon. Ittzés János püspök a sajtótájékoztatón elmondta, hogy reménysége szerint a későbbiekben sem fogják megbánni ennek a megállapodásnak a létrejöttét, valamint hogy az egyháznak Krisztustól kapott kötelessége a szeretetszolgálat végzése.

A szerződés szövege szerint az egyház teljes körű ellátásra alapít intézményt, melynek új neve Johanneum Evangélikus Diakóniai Központ lesz. A határozatlan időre köttetett megállapodásban azt is rögzítették, hogy mindkét fél kész a tulajdonjog átadásáról is tárgyalni a későbbiekben, figyelembe véve az egyház által végzett fejlesztéseket, beruházásokat.

Markó Péter közgyűlési elnök lapunknak elmondta, hogy tapasztalata szerint Vas megyében az egyház megfelelő módon működteti a hasonló jellegű intézményeit, sőt a nemrégiben átadott kőszegi iskola is teljes megelégedésükre végzi feladatát. Bizonyára az egyház számára is ráfizetéses lesz a szeretetotthon fenntartása, ezért már most abban állapodtak meg, hogy a hiány egy részét a megyei önkormányzat a saját költségvetéséből pótolja. Véleménye szerint páratlan az a többlet, amelyet az egyház a lelkigondozás által egy ilyen intézmény lakóinak adni tud.

Gregersen-Labossa György szombathelyi igazgató lelkész e gondolatot folytatva hozzátette, hogy a gyülekezetben most fel kell mérni az erőforrásokat és a kapott új lehetőségeket. A rendszeres egyházi jelenlétre eddig is nyitottak voltak az otthon vezetői. Mivel az intézményt a gondozottakkal együtt veszi át egyházunk, nem várható el, hogy egyik napról a másikra kialakítsák azt a szellemiséget, amelyet a krisztusi diakónia képvisel. A jövőben emelt szintű részleggel is szeretnék bővíteni a központot; ehhez szükség lesz diakónusi és egyéb lelkészi munkatársakra is. A városban folyó diakóniai munkát már eddig is támogatta - amint ezt az intézmény új neve jelzi - a johannita rend szombathelyi csoportja. Mint az igazgató lelkész elmondta, egy raktárbázis kiépítését is tervezik, és az itt végzendő szolgálatba is szeretnék bevonni ezt a világméretű keresztény szervezetet.

Szabó Jenőné, az intézet igazgatója a lakókról elmondta, hogy összesen száznegyvenketten élnek e falak között. Ebből nyolcvanketten közepesen súlyos vagy halmozottan fogyatékos ellátottak. Azokat gondozzák itt, akiket Vas megyében más intézmények nem fogadtak. Az otthonban ép tudatú idős lakókat is gondoznak. Ők jelenleg hatvanan élnek itt. Szabó Jenőné a jövőbeli tervekről beszélve hozzátette, hogy számukra ezután is az ápolási munka minősége a legfontosabb, amelyhez az egyháztól elsősorban lelki segítséget várnak. Példaként említette, hogy az állami rendszerben a halálhoz vezető úton a mentális szakemberek kísérték a haldoklókat. Ha az egyház ehhez hozzáteszi azt a lelki támaszt, amelynek birtokában van, abból csak jó származhat a jövőben...

Menyes Gyula


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Kiaknázatlan lehetőségek az istentiszteleteken
Élő víz
A zsákutcából nincs tovább!
Egy vers margójára
Mi a böjt lényege?
"Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében
Műemlékorgona-felmérés egyházunkban
Diákok és tanárok az iskolapadban
Hittanári tapasztalatcsere
Hittanári tapasztalatcsere
Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért
Centrumalapozás
Keresztutak
Nívódíjas protestáns templom
Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben
Gregorius praesul... anno circulo
Gergely elöljáró
Evangélikusok
" A mi győzelmünk több mint emberi..."
IMA
Egy önképző "társaslény" vallomásai
Egyedül a Szentírás!
e-világ
Amit jó tudni a háztartási hulladékról
Keresztény szemmel
2004. március 15.
Az elsőtől az utolsóig...
Váláskárosultak - valláskárosultak?
Egészségvédő vallásosság
A hét témája
Magyar mozikban A passió
"Íme, az ember"
Bajok vannak?
evél&levél
Hogy ne széledjen szét a nyáj...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Templomi bábjátékosok országos találkozója
Irodalmi est
Csak légy egy kissé áldott csendben
A vasárnap igéje
Félelem és reménység között
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 11 Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster