EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 11 - Műemlékorgona-felmérés egyházunkban

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Műemlékorgona-felmérés egyházunkban

Miután két éve, 2002. január 1-jétől Trajtler Gábor egyházzenei igazgatótól átvettem egyházunk műemlék orgonáinak felügyeletét, közösen áttekintettük gyülekezeteink teljes orgonaállományának helyzetét. Megállapítottuk, hogy mintegy 150 hangszer (a teljes állomány 47%-a) műemléki szempontból mindenképpen fokozott figyelmet érdemel. Bár ezek közül eddig csak elvétve akadt néhány olyan, amelyet műemlékké nyilvánítottak, mégis rendkívül fontos, hogy kulturális és egyben egyházi örökségünk becses példányai - még azok is, amelyek esetleg már használhatatlanok - megfelelő gondoskodásban részesüljenek. Óriási felelősség ezt az örökséget becsülettel megóvni! Az elmúlt hatvan év során több hangszert átalakítottak. Némelyikük alaposan megrongálódott, vagy esetleg teljesen tönkrement. Az országos felmérés óta eltelt idő alatt is sok változás történt, ezért szükségessé vált a hangszerek ismételt, célorientált felmérése.

Célunk az, hogy minden olyan orgonáról, amely műemléki szempontból odafigyelést érdemel, naprakész, minden egyes sípra kiterjedő, leltárszerűen pontos információ álljon rendelkezésünkre örökségünk megóvása, restaurálása, illetve műemlékké nyilvánítása érdekében. Hangszereink megóvása nagy felelősséget igényel mind egyházunk vezetése, mind az érintett gyülekezetek részéről.

Az elmúlt év nyarán az országos egyházi iroda támogatásával megkezdtük műemléki szempontból figyelmet érdemlő hangszereink felmérését. Munkánk során a Tisza vonalától keletre eső teljes terület (Kelet-békési, Nyugat-békési, Borsod-Hevesi és Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye) muzeális értékű hangszereit vettük számba. A felmérés időközben kiegészült a Sopron környéki falvak orgonáinak adataival. A mintegy 32 hangszerről közel 2000 db fénykép, hatfüzetnyi feljegyzés és csaknem tízórányi diktafonos felvétel készült.

A vizsgálat tavasszal és nyáron tovább folytatódik. Terveink szerint a budapesti templomok, majd a Tolna-Baranyai, a Vasi és a Zalai Egyházmegye orgonái kerülnek sorra, illetve - a lehetőségek függvényében - ősszel újabb, eddig még fel nem keresett gyülekezetek következnek. Remélhetőleg 2005-ben befejeződhet a teljes felmérés.

Eddigi tapasztalataink meglehetősen vegyes képet mutatnak. Vannak kiválóan működő, több mint százéves orgonáink is, de sajnos a 32 hangszer közel felének az állapota aggasztó. Öt teljesen működésképtelen vagy romos orgonát találtunk, ám az alig használható hangszerek száma is eléri a tízet. Lehangoló, hogy a romos hangszerek között igen mívesen kidolgozott, kiváló mestermunkák is akadnak. A felmérés tapasztalatairól bővebb tájékoztatást nyújt a Lelkipásztor közeljövőben megjelenő száma, amelynek tanulmányozását minden olyan gyülekezet vezetőségének figyelmébe ajánljuk, amelynek tulajdonában az első világháború vége előtt épült orgona van.

Ahhoz, hogy megakadályozzuk értékes és patinás hangszereink további pusztulását, rövid időn belül szükségessé válik e hangszerek karbantartásainak, felújításának, restaurálásának szabályozása.

Tervezzük, hogy restaurált hangszereinket a jövőben az interneten is bemutatjuk képek, rövid leírások, illetve hangillusztrációk segítségével. Ezek talán a nem hozzáértők számára is bizonyítékul szolgálhatnak arra, hogy a gyakran nem kis anyagi áldozat bőven meghozza gyümölcsét.

Dr. Kormos Gyula


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Kiaknázatlan lehetőségek az istentiszteleteken
Élő víz
A zsákutcából nincs tovább!
Egy vers margójára
Mi a böjt lényege?
"Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében
Műemlékorgona-felmérés egyházunkban
Diákok és tanárok az iskolapadban
Hittanári tapasztalatcsere
Hittanári tapasztalatcsere
Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért
Centrumalapozás
Keresztutak
Nívódíjas protestáns templom
Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben
Gregorius praesul... anno circulo
Gergely elöljáró
Evangélikusok
" A mi győzelmünk több mint emberi..."
IMA
Egy önképző "társaslény" vallomásai
Egyedül a Szentírás!
e-világ
Amit jó tudni a háztartási hulladékról
Keresztény szemmel
2004. március 15.
Az elsőtől az utolsóig...
Váláskárosultak - valláskárosultak?
Egészségvédő vallásosság
A hét témája
Magyar mozikban A passió
"Íme, az ember"
Bajok vannak?
evél&levél
Hogy ne széledjen szét a nyáj...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Templomi bábjátékosok országos találkozója
Irodalmi est
Csak légy egy kissé áldott csendben
A vasárnap igéje
Félelem és reménység között
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 11 Műemlékorgona-felmérés egyházunkban

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster