EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 11 - IMA

Evangélikusok

Hozzászólás a cikkhez

IMA

Midőn a� népek ősi szent jogáért,

Mellyet a szívökbe Isten írt vala,

Vérontva küzdnek, mígnem felderül

A� szabadságnak teljes nappala:

A� diadalmi énekek zajára

Önként nyíl a� kebel buzgó imára,

�S buzgó imája így hangzik nemünknek:

Dicsőség légyen a� mi Istenünknek!

Dicsőség légyen a mi Istenünknek,

A� mi győzelmünk több mint emberi:

Egy hosszú század, azt mit egy szökő nap

Adott, előbb álmodni sem meri;

Mert tőrében a� hosszas szolgaságnak

Nem volt reménye többé a� világnak,

De eljött Isten, szól a� Biblia,

Midőn a� szükség legnagyobb vala.

�S kik nem hitték, hogy ő a� nép szavában,

Ítéletet jött légyen tartani,

Földön futókká tette �s trónjaikról

Imát tengerre űzte mondani,

De kik hittek és hajtottak szavára,

Megtartá őket népeik javára;

�S elszélesztvén a� zsoldos lelkeket,

Néphűséggel edzé meg széköket.

Üdv a� királynak, nemzetünk Urának,

Ő hitt Istennek és hitt népinek,

�S a� mint még meg nem szégyenült soha,

Ki hitt Istennek és igéinek:

Úgy - és ez legyen összes jelszavunk -

Hogy hitt nekünk, ne bánja meg Urunk,

Hitet hitért, életben és halálban

A� jövendőnek minden századában.

Hitet hitért, a� jelen mámorában,

Melly boldogít, de könnyen tántorít,

Hogy a� józanság lelkével kegyeljük

A� szabadságot, melly most bátorít,

�S ha szent hajlékát majdnem béavatjuk,

�S az áldozatnak gyümölcsét aratjuk:

Imája hasson égig nemzetünknek,

Legyen dicsőség a� mi Istenünknek.

Székács József (Egyházi és iskolai lap - 1848. március 19.)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Kiaknázatlan lehetőségek az istentiszteleteken
Élő víz
A zsákutcából nincs tovább!
Egy vers margójára
Mi a böjt lényege?
"Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?"
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Új evangélikus szeretetintézmény Vas megyében
Műemlékorgona-felmérés egyházunkban
Diákok és tanárok az iskolapadban
Hittanári tapasztalatcsere
Hittanári tapasztalatcsere
Lelkészek és laikusok a jövő egyházáért
Centrumalapozás
Keresztutak
Nívódíjas protestáns templom
Családi ügyek - pasztorálpszichológiai megközelítésben
Gregorius praesul... anno circulo
Gergely elöljáró
Evangélikusok
" A mi győzelmünk több mint emberi..."
IMA
Egy önképző "társaslény" vallomásai
Egyedül a Szentírás!
e-világ
Amit jó tudni a háztartási hulladékról
Keresztény szemmel
2004. március 15.
Az elsőtől az utolsóig...
Váláskárosultak - valláskárosultak?
Egészségvédő vallásosság
A hét témája
Magyar mozikban A passió
"Íme, az ember"
Bajok vannak?
evél&levél
Hogy ne széledjen szét a nyáj...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Templomi bábjátékosok országos találkozója
Irodalmi est
Csak légy egy kissé áldott csendben
A vasárnap igéje
Félelem és reménység között
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 11 IMA

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster