Választék
Protestáns Honlap
Felvidék - Csehszlovákia - Szlovákia
Pozsony (Bratislava, Preßburg Sk)
A Pozsonyi Ág. Hitv. Ev. Egyházközség Története
Biermann Károly Sámuel
         Rovatok
Egyházak
Intézmények
Mérföldkövek
Panteon
Szellemi központok
Művészetek
Aktualitások

Biermann Károly Sámuel


Biermann Károly Sámuel

BIERMANN KÁROLY SÁMUEL Pozsonyban született 1769 augusztus 22.-én. Atyja Bierrnann János Károly, molnár mester, anyja Strecskó Mária Zsuzsánna. A szülők gyermeküket korán a tudományos pályára szán­ták és úgy is neveltették. 1784-ben Verbón megtanult tótul, 1785-ben Debrecenben magyarul. Verbón az ottani lelkész, Lacsny András atyailag gondoskodott róla és különösen a cseh és görög nyelvre tanította. 1788-ig ujra Pozsonyban tanult Biermann, azután Sréter János családjához került nevelőnek Surányba. Miután a Sréter fiut Pozsonyba kisérte, 1790 tavaszán a jénai egyetemre ment. (Haan, Jena hungarica pag. 100.) Akkor ott nagyon élénk volt a szellemi élet és ez Biermannt annyira érdekelte, hogy két évet töltött ott. 1793-ban rövid időre Göttingába ment, azután Hannovert és Braunschweigot járta be és hazatért. Jénában Griesbach és Schiller, Göttingában Planck, Spittler, Lichtenberg és Heyne voltak tanárai. A különböző tudományszakokban gazdag ismereteket szerzett.

1794 július 13.-án Fock szuperintendens avatta föl Bécsben Schladming steierországi egyház lelkészévé. Két évnél tovább működött itt és 1797 április 2.-án Modorba került Torkoss Mihály szuperintendens mellé, akinek lemondása után a lelkészi teendőket egyedül végezte. 1803 őszén Moson megyébe választották meg, hol a napoleoni háboruk mozgalmas tiz esztendejét töltötte.

1813 november elsején lemondott hivataláról és előbb Pozsonyban tartózkodott, a következő évben Prágába ment, ahol mostoha fia, Freuszmuth József, egyetemi tanár volt. Innen hivta meg Crudy halála után a pozsonyi gyülekezet. 1815 december 17.-én, ádvent 3-ik vasárnapján lépett hivatalába. Betegsége kényszeritette arra, hogy 1829 július 13.-án lemondjon. 1835 április 28.-án halt meg (Stromszkynak Biermann fölött mondott halotti beszéde 1835-ben Landerernél nyomtatásban is megjelent és a részletes életrajzot tartalmazza.).

Biermann neje, özv. Freuszmuthné szül. Schulz Krisztina Albertina Hohenlohe - Waldenburgból származott, házasságukból gyermek nem született, de nejének első házasságából való fiát igen szerette.

Nyomtatásban megjelent beköszöntő beszéde azt mutatja, hogy Biermann korának gyermeke: racionalista volt, de nagy izléstelenséget a szószéken nem követett el. Müveltségének alapját esztetikai képzettsége alkotta.

         Képek
 
 
Biermann Károly Sámuel
         Társoldalak
 
  Aulber János Kristóf
Beer Frigyes Vilmos
Bél Mátyás
Bőhm Kristóf
Brehmer András
Crudy Dániel
Dobai György Sámuel
Ebner Gusztáv
Eckhardt Bertalan
Freytag Viktor Rudolf
Fürst János
Geduly Lajos Gábor
Geyer János
Glatz István Henrik
Gleichgrosz György Ferdinánd
Götz András
Grosz (Grosch) András
Heuchelin János György
Heuchelin Simon
Homberger Elizeus
Jarius Vilmos József
Jentsch János
Kéler Zigmond
Keller János Bernát
Klein Mihály
Klesch János Kristóf
Knepel Joakim
Krumbholtz Keresztély
Lader János
Marth János Mátyás
Matern Kristóf Márton
Mirus (Miersch) János Keresztély
Müller György
Ogger Sámuel
Pihringer Keresztély
Prőhle Henrik
Raabe Károly Ágost
Rackwitz Károly
Rázga Pál
Reiser Antal
Reusz András
Ribiny János
Schmidt Dániel
Schmidt Károly Jenő
Schnaderbach György Frigyes
Segner Ádám
Serpilius Sámuel Vilmos
Siegel Ernő Ferdinánd
Stromszky Ferenc Sámuel
Stumpf János
Sutorius Bálint
Tettelbach Ádám
Titius Gottfried
Titius Dávid
Tremmel János Keresztély
Trentschensky Ferenc
Vibeg János
Vollgnad Gáspár
Wegelin Józsua
Weiszbeck János
Werner János Jakab
Wider András Kristóf


Protestáns Honlap Felvidék - Csehszlovákia - Szlovákia Pozsony (Bratislava, Preßburg Sk) A Pozsonyi Ág. Hitv. Ev. Egyházközség Története Biermann Károly Sámuel

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster
A Protestáns Honlap Felvidék protestáns múltját bemutató anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az IHM/ITP/2/C pályázat keretében.