Választék
Protestáns Honlap
Felvidék - Csehszlovákia - Szlovákia
Pozsony (Bratislava, Preßburg Sk)
A Pozsonyi Ág. Hitv. Ev. Egyházközség Története
Klein Mihály
         Rovatok
Egyházak
Intézmények
Mérföldkövek
Panteon
Szellemi központok
Művészetek
Aktualitások

Klein Mihály

KLEIN MIHÁLY 1712 szeptember 14. -én született Merényben, Szepes megyében. Atyja, Klein Izrael, lelkész volt, anyja szül. Saltzer Dorottya. Szülőföldje iskolájában kezdte tanulmányait, az eperjesi és pozsonyi gimnáziumban folytatta. 1733-t61 unokatestvérével, Klein Bertalannal négy évig Jénában (Haan, Jena Hungarica pag. 56.) tanult. Ezután Kary, lőcsei kereskedö házánál volt nevelő.

1742-ben Bártfára hivták segédlelkésznek és november elsején avatta föl Ambrózy György szuperintendens Csetneken. Gyülekezete nemsokára rendes lelkésszé választotta. Pozsonyba 1762-ben került és itt műkődött 1782 március 8.-án bekövetkezett haláláig. Fia, Klein János Sámuel, később kassai lelkész, szerzője annak a nevezetes adatgyüjteménynek, mely a lelkészek életéből sok becses emléket mentett meg a feledéstől. (Nachrichten von den Lebensanständen und Schriften evangelischer Prediger in allén Gemeinen des Königreichs Ungarn"). Két kötet, Lipcsében és Budán 1789.

Klein Mihály irodalmilag is működött, a berlini és jénai természettudományi társulatoknak szorgalmasan kutató tagja volt Megjelent tőle: "Rechnungstabellen" Pozsony 1751; "Katechetische Heilsordnung" Boroszló 1752; "Ein in den Mühseligkeiten des menschlichen Lebens gesammelter Liederschatz" Pozsony 1756; (Névtelenül jelent meg. A tartalmas könyv sok ismeretlen dalt közöl s némelyik meglehetős hosszú. A bevezető ének "Ja Jesus nimmt die Sünder an", a Lehr-féle ismerős ének dallamára, 68 strófából áll!) "Süsse Milch" Pozsony 1763 ; "Neueingerichtetes ABC-Buch" Pozsony 1763; "Sammlung merkwürdiger Seltenheiten des Königreichs Ungarn", Pozsony és Lipcse 1778, ez a munka a 1814-ben magyar forditásban is megjelent. Kéziratban egy földleirást hagyott és egy német helyesirást, amellyel sokat foglalkozott saját rendszere alapján.

         Társoldalak
 
  Aulber János Kristóf
Beer Frigyes Vilmos
Bél Mátyás
Biermann Károly Sámuel
Bőhm Kristóf
Brehmer András
Crudy Dániel
Dobai György Sámuel
Ebner Gusztáv
Eckhardt Bertalan
Freytag Viktor Rudolf
Fürst János
Geduly Lajos Gábor
Geyer János
Glatz István Henrik
Gleichgrosz György Ferdinánd
Götz András
Grosz (Grosch) András
Heuchelin János György
Heuchelin Simon
Homberger Elizeus
Jarius Vilmos József
Jentsch János
Kéler Zigmond
Keller János Bernát
Klesch János Kristóf
Knepel Joakim
Krumbholtz Keresztély
Lader János
Marth János Mátyás
Matern Kristóf Márton
Mirus (Miersch) János Keresztély
Müller György
Ogger Sámuel
Pihringer Keresztély
Prőhle Henrik
Raabe Károly Ágost
Rackwitz Károly
Rázga Pál
Reiser Antal
Reusz András
Ribiny János
Schmidt Dániel
Schmidt Károly Jenő
Schnaderbach György Frigyes
Segner Ádám
Serpilius Sámuel Vilmos
Siegel Ernő Ferdinánd
Stromszky Ferenc Sámuel
Stumpf János
Sutorius Bálint
Tettelbach Ádám
Titius Gottfried
Titius Dávid
Tremmel János Keresztély
Trentschensky Ferenc
Vibeg János
Vollgnad Gáspár
Wegelin Józsua
Weiszbeck János
Werner János Jakab
Wider András Kristóf


Protestáns Honlap Felvidék - Csehszlovákia - Szlovákia Pozsony (Bratislava, Preßburg Sk) A Pozsonyi Ág. Hitv. Ev. Egyházközség Története Klein Mihály

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster
A Protestáns Honlap Felvidék protestáns múltját bemutató anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az IHM/ITP/2/C pályázat keretében.